вторник, 14 ноември 2017 г.

IKEsWORLD CHALLEGES #101 AG + LET IT SNOW

Hello!

We are in the second Week of the IKEsWORLD CHALLEGES # 101
The theme is - ANYTHING GOES + LET IT SNOW
Show us anything you like for the AG part or 
maybe you'd like to follow the optional Twist.
Ние сме във втората седмица на предизвикателството на Айк
всичко може + допълнение " Нека да вали сняг".
Един победител грабва ваучер за $15, а други трима - по $3 - 
с които могат да заявят изображения от магазинчето на Ike!
Вие може да участвате с изображения и от други автори, 
но е по-любопитно какво може да сътворите с изображенията на Ike.

My cards:

Together they look realy cool, aren't they?

Images:
A CHRISTMAS WISH   and  BAD SANTA
A CHRISTMAS WISH  BAD SANTA
MY SHOPLil Patch of Crafty Friends - Always Anything Goes
The Corrosive Challenges - Always Anything Goes
The Ribbon Girls - Any Card with Ribbon
Colour Crazy Challenge - No.37 - Anything Goes
Hiding in my Craft Room - Freestyle
Craftyhazelnut's Christmas Extra - anything goes
Make My Monday - snow fun
Get Creative - Holidays
Color Inspiration Monday - Always Anything Goes  WITH HAND-COLORED IMAGE
***
Free your mind
See what offers Ike and show us what you think - do cards!
You may use any images you like to play along 
but we would love it if you used an IKEsART image.

вторник, 7 ноември 2017 г.

Let It Snow - a very cheerful card

            Нека вали сняг. Това е новата тема при Ike - IKEsWORLD CHALLENGES #101
            Моето участие е другата седмица - на 14-ти ноември, но днес искам да ви покажа една картичка, вдъхновена от тази нова тема.
           Let it snow. This is the new theme at Ike - IKEsWORLD CHALLENGES # 101
           My participation is the next week - on November 14, but today I want to show you a card inspired by this new theme.

Image:
happy dance

Challenges:
Картичкофурии - блестящи акценти / глитер и ленти/


 ***
DESIGN TEAM CALL

DESIGN TEAM CALL

вторник, 31 октомври 2017 г.

100th Challenge

" ALL PRIZES WILL BE DRAWN AT THE END OF THE CHALLENGE - chosen at Random between ALL Challenge entrants and COMMENTS on the posts." - Ike
Заповядайте за участие в нашето празненство! 
Има страхотни награди!
http://ikesworldchallengeblog.blogspot.bg/2017/10/ikesworld-challenges-100th-challenge.html
We are in the second Week of the IKEsWORLD CHALLEGES #100
http://ikesworldchallengeblog.blogspot.bg/
We are: / Ние сме:
 Strong and honest  / Силни и честни
Happy holiday! = Честит празник!

Beautiful, stylish and tempting / Красиви, стилни и неустоими

 Images:
KNIGHT #1
ANOTHER BIRTHDAY
KNIGHT #1 ANOTHER BIRTHDAY
MY SHOP
Flowers are handmade by me too! / Цветята са ръчно правени от мен също!
Challenges:
Scrapping 4 fun - #102 ATG
Color Inspiration Monday -hand colored images (Top 3, winner) - ALWAYS ANYTHING GOES WITH HAND-COLORED IMAGE
Картичкофуриите - Акварел
Crafting from the Heart ALWAYS ANYTHING GOES

Tuesday Throwdown - #367 - Watercolor

Rudolph Days Challenge - October 2017

Today is the last day for 
I'll try this year to participate every month!
Size 21sm./15sm. ( 8.3'/5.9 ')
Image: FLEAZ NAVIDAD Set of 5
FLEAZ NAVIDAD Set of 5MY SHOP

Challenges:
Rudolph Days Challenge
The Corrosive Challenges - Always Anything Goes
 

понеделник, 30 октомври 2017 г.

I Can't Help Falling In Love... / Серенада

Just a romantic card


Image:
 #307 Carl Fretted ($3.00) -
Scribbles Designs
Buy Scribbles Designs here... http://buyscribblesdesigns.blogspot.ca/2013/05/307-carl-fretted-300.html

Challenges:
/ако не отговарям на условието - моля, просто ме игнорирайте!/  
  Southern Girls #171 Animals (W2 of 2)
The Corrosive Challenges - Always Anything Goes
613 Avenue Create - #202 (October) Anything Goes w/Optional Twist: Masculine Card

***
Pay attention to this
  http://ikesworldchallengeblog.blogspot.bg/2017/10/ikesworld-challenges-100th-challenge.html 
" ALL PRIZES WILL BE DRAWN AT THE END OF THE CHALLENGE - chosen at Random between ALL Challenge entrants and COMMENTS on the posts." - Ike
Заповядайте за участие в нашето празненство! 
Има страхотни награди!
Ще се влюбите!
 
Welcome to our party!


October in some pictures II / Октомври в снимки II

            These are pictures taken between park walks, housework, and walks again - this time in the neighborhood.
            Това са снимки, направени между разходките парка, домакинската работа и отново разходки - този път в квартала.

There were 2 cats on the vineyard, but the black had already jumped while I removed the camera. It turned out that the reason for this was not me and the woman who cared for them -
calling them for dinner.
На следващата снимка върху лозницата  имаше 2 котки, но докато извадя фотоапарата черната вече бе скочила. Оказа се, че причината за това не съм аз, а жената, която ги гледа - 
викаше ги за вечеря.Not all houses have central heating./ Не всички къщи имат парно.


Our street is one-way in this area. Нашата улица, еднопосочна е в тази част.
 Autumn inspiration. / Есенно вдъхновение.

Three pictures from the kitchen balcony. Три снимки от балкона на кухнята.петък, 27 октомври 2017 г.

Time for sunflowers and memories

A Picture Inspiration
 
   My cards:
Image:
#601 Sunflowers 1
http://buyscribblesdesigns.blogspot.bg/2012/10/601-sunflowers-1-300.html Buy Scribbles Designs here...
Challenges:
Challenge #58: Picture Inspiration 
 TTCRD
 GRAB OUR BADGE


***
            Преди повече от четири години видях тези красиви слънчогледи и писах на Sandy, че много ги искам. Тя отговори - OK, няма проблем, вземи ги на кредит. Тогава аз не разбрах точно какво означава това, но участвах в нейното предизвикателство, спечелих и ги поръчах! Бях много щастлива!              
           Картичката, която направих с тях, подарих на една приятелка. Тя я поставила в магазина, в който работи, за да може да й се радва.  Един човек няколко дни поред идвал и я питал колко струва тази картичка. "- Не се продава! Тя ми е подарък." - отговаряла. " Моля ви, искам да я купя..." - настоявал той. Накрая моята приятелка се принудила да си я занесе у дома, за да не дразни повече горкия човек.
            Тя ми разказа тази история, а аз я споделям тук, не за да се хваля, а защото си казах, че може би има надежда. Дълго време не смеех да работя отново с това изображение, с тези слънчогледи. Новото предизвикателство и картичките на дизайнерския екип ми изкушиха, вдъхновиха да опитам отново и ето виждате резултата.
            Four years ago I saw these beautiful sunflowers and I wrote to Sandy that I wanted them a lot. She answered - OK, no problem, take them on credit.("Certainly - please just give credit or a link back to the store") Then I didn't understand exactly what that meant but I participated in her challenge, I won and ordered it! I was very happy!
            
The card I made with them I gave to a friend. She put it in the store where she works to be able to enjoy it. One man came for a few days and asked her how much this card cost. "It's not for sale, it's a gift to me."- she answered. "Please, I want to buy it ..." - he insisted. Finally she was forced to take the card home, not to annoy the poor man anymore.
             She told me this story, and I share it here, not to boast, but because I thought maybe there is a hope. For a long time, I didn't dare to work with this image again, with these sunflowers. The new challenge Picture Inspiration  and the Design Team cards tempted me, inspired to try again and here you see the result. Thank you!
***
RIP Mom /Sept 02. 1941 - Oktober 27. 2013/